Bijsluiter
Terug
   

Clavubactin® tabletten 250 mg

Smakelijke tabletten

Diergeneesmiddel UDA


Samenstelling
Bevat per tablet: 250 mg amoxicilline (als amoxicilline-trihydraat) en 62,5 mg clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat).

Beschrijving
Amoxicilline is een semi-synthetisch penicilline met een bacteriële werking, behorend tot de groep van beta-lactam antibiotica. Clavulaanzuur is een beta-lactamaseremmer waarvan de structuur lijkt op die van een penicillinekern. Resistentie van bacteriën tegen antibiotica uit de penicillinegroep wordt meestal veroorzaakt door enzymen, beta-lactamasen geheten. Deze enzymen vernietigen het antibioticum voordat dit op de bacterie zelf kan inwerken. Beta-lactamase producerende stafylokokken zijn daarom ongevoelig voor amoxicilline. Onder gramnegatieve bacteriën zoals E. coli, Pasteurellaspecies en Salmonellaspecies worden ook regelmatig multipel resistente mutanten geïsoleerd. Het clavulaanzuur doorbreekt dit verdedigingsmechanisme van de bacterie door het beta-lactamase te inactiveren. Bij gelijktijdige toediening van amoxicilline en clavulaanzuur wordt de werkingsintensiteit en het werkingsspectrum van amoxicilline uitgebreid met bacteriën die resistent zijn ten gevolge van beta-lactamasevorming

Indicaties
Clavubactin® tabletten zijn geschikt voor honden en katten met de volgende aandoeningen:
 • Huidinfecties (incl. oppervlakkige en diepe pyodermien) veroorzaakt door Stafylokokken (incl. beta-lactamase producerende stammen) en Streptokokken.
 • Urineweginfecties veroorzaakt door Stafylokokken (incl. beta-lactamase producerende stammen), Streptokokken, Escherichia coli (incl. beta-lactamase producerende stammen), Fusobactenum necrophorum en Proteus spp.
 • Luchtweginfecties veroorzaakt door Stafylokokken (incl. beta-lactamase producerende stammen), Streptokokken, Pasteurella spp. en Bordetella bronchiseptica.
 • Enteritiden veroorzaakt door Escherichia coli (incl. beta-lactamase producerende stammen), Proteus spp. en Salmonella spp. (incl. beta-lactamase producerende stammen).
 • Mondslijmvliesinfecties veroorzaakt door Clostridin, Corynebacterium, Stafylokokken (incl. beta-lactamase producerende stammen), Streptokokken, Bacterodes (incl. beta-lactamase producerende stammen), Fusobacterium necrophorum en Pasteurella spp.


Contra-indicaties
Niet toepassen bij dieren die overgevoelig zijn voor penicillinen.

Toedieningswijze & dosering
Uitsluitend voor orale toediening aan honden of katten. De dosering bedraagt 12,5 mg werkzame stof (= 10 mg amoxicilline + 2,5 mg clavulaanzuur) per kg lichaamsgewicht 2x daags. Bij hardnekkige infecties (o.a. luchtweginfecties) wordt aanbevolen de dosering te verdubbelen (25 mg/kg lichaamsgewicht 2x daags).

Behandelingsduur
 • 5-7 dagen voor het merendeel van de infecties;
 • in chronische gevallen, waarbij veel weefselbeschadiging is opgetreden, verdient het aanbeveling de onderstaande behandelingsduur aan te houden:
  Chronische huidinfecties 10-20 dagen
  Chronische cystitis 10-28 dagen
  Luchtweginfecties 7-10 dagen


Bewaring
Niet bewaren boven 30°C. Buiten bereik van kinderen bewaren.

REG NL
REG NL 9903

Registratiehouder
Le Vet B.V., Oudewater

Distributeur
AST Farma B.V., Oudewater

Fabrikant
Losan Pharma GmbH, Neuenburg Duitsland