Bijsluiter
Terug
   

Novacam® Kat 0,5 mg/ml 5 ml

DIERGENEESMIDDEL UDA

Novacam 0,5 mg/ml orale suspensie kat

Samenstelling
Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen
Bevat per ml suspensie:
Werkzaam bestanddeel:
Meloxicam 0,5 mg
Hulpstoffen:
Natriumbenzoaat (E211) 1,75 mg

Beschrijving
Novacam 0,5 mg/ml orale suspensie kat. Meloxicam

Indicaties
Verlichting van ontsteking en pijn bij chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren. Niet voor gebruik bij dieren die lijden aan gastrointestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij katten jonger dan 6 weken.

Toepassing
Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Katten

Toedieningswijze & dosering
Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Dosering
De aanvangsbehandeling is een éénmalige dosis van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag. De dagelijkse behandeling dient, met een interval van 24 uur, te worden voortgezet met een orale onderhoudsdosis van 0,05 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag.

Wijze van gebruik en toedieningsweg
Goed schudden voor gebruik. Oraal toedienen gemengd met voer of direct in de bek.

De suspensie kan met het maatspuitje dat is meegeleverd in de verpakking, worden gegeven. De spuit past op het flesje en heeft een verdeling op basis van kg lichaamsgewicht dat overeenkomt met de onderhoudsdosering (met andere woorden: 0,05 mg meloxicam/kg lichaamsgewicht). Dus voor aanvang van de therapie op de eerste dag is twee maal de onderhoudsdosering nodig. Een klinisch effect wordt meestal binnen 7 dagen waargenomen. De behandeling dient te worden gestaakt wanneer er na uiterlijk 14 dagen geen klinische verbetering optreedt. Vermijd contaminatie tijdens gebruik.

  • Flacon goed schudden. Draai de dop los.
  • Plaats de spuit op de flacon door de spuit-opening zachtjes op de bovenkant van de flacon te drukken.
  • Houd de flacon met spuit ondersteboven. Trek de zuiger omlaag totdat het zwarte lijntje op de zuiger overeenkomt met het lichaamsgewicht van uw kat in kilogram.
  • Keer de flacon met de spuit weer om en verwijder de spuit
  • Leeg de inhoud van de spuit over het voer door de zuiger weer in te drukken.


Aanwijzingen voor een juiste toediening
De nauwkeurigheid van doseren verdient speciale aandacht. De aanbevolen dosis mag niet overschreden worden. Volg de instructies van de dierenarts nauwkeurig op.

Waarschuwingen
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 6 maanden.
Niet te gebruiken na de vervaldatum (EXP) vermeld op de doos en de fles.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
De behandeling dient gestaakt te worden als er bijwerkingen voorkomenen een dierenarts te worden geraadpleegd. Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel verhoogd risico van nefrotoxiciteit. De reactie op langetermijnbehandeling dient regelmatig gecontroleerd te worden door een dierenarts. Novacam 0,5 mg/ml dient niet gebruikt te worden na parenterale injectie van meloxicam of een andere NSAID omdat geschikte doseerschema’s voor dergelijke vervolgbehandelingen niet zijn vastgesteld voor katten.

Voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Personen met een bekende overgevoeligheid voor NSAID´s moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk de arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens de dracht en lactatie
Zie de rubriek ‘contra-indicaties’.

Interacties
Andere NSAID´s, diuretica, anticoagulantia, aminoglycoside- antibiotica en stoffen met een hoge eiwitbinding kunnen concurreren voor die binding en dit kan derhalve leiden tot toxische effecten. Novacam mag niet samen met andere NSAID´s of glucocorticosteroïden worden toegediend. Vóórbehandeling met ontstekingsremmende stoffen kan bijkomende of toegenomen bijwerkingen veroorzaken. Met zulke geneesmiddelen moet een behandelingsvrije periode van tenminste 24 uur voor aanvang van de behandeling in acht worden genomen. Echter, voor het bepalen van de behandelingsvrije periode dient rekening te worden gehouden met de farmacologische eigenschappen van de eerder gebruikte producten.

Overdosering
Meloxicam heeft een nauwe therapeutische veiligheidsmarge bij katten en klinische tekenen van overdosering kunnen al gezien worden bij relatief kleine overdoseringen. In geval van overdosering kan verwacht worden dat de bijwerkingen, zoals beschreven in rubriek “Bijwerkingen”, ernstiger zijn en vaker voorkomen. In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Bijwerkingen
Typische bijwerkingen van niet steroïde antiinflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult fecaal bloed, apathie en nierfalen werden af en toe gemeld. Deze bijwerkingen zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Wachttijd
Niet van toepassing

REG NL
REG NL 105577

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien
10 juni 2009

Registratiehouder
AST Beheer B.V. Willeskop 212, 3421 GW Oudewater

Fabrikant
Produlab Pharma B.V. Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer