Sedazine 2%

Oplossing voor injectie

- Sedatie
- Premedicatie in combinatie met een anaestheticum
Werkzame stof(fen)
20 mg Xylazine per ml
Doeldier
Hond, Kat, Paard, Rund
Toedieningsvorm
Injectie
Verpakkingsgrootte
1 x 25 ml
+ Lees de volledige bijsluiter (PDF)