Aqupharm
Natriumchloride en Ringerlactaat infusievloeistof

Aqupharm

Bij AST Farma kunt u tegenwoor­dig ook terecht voor Aqupharm infusievloeistoffen. We starten deze nieuwe productreeks met Natriumchloride 9 mg/ml en Rin­gerlactaat. Beide varianten zijn geregistreerd als diergeneesmid­del.

De Natriumchloride oplossing voor injectie en infusie wordt toegepast om te rehydreren, de water:natrium balans te cor­rigeren en metabole alkalose te behandelen. Bovendien kan het worden gebruikt als vehikeloplossing voor toediening van andere verenigbare diergeneesmiddelen.

De Ringerlactaat oplossing wordt toegepast ter behandeling en preventie van perioperatieve hypovolemie en hemorragische shock.

Daarnaast is het geregistreerd voor de behandeling van dehydratie van de extracellulaire ruimte en milde metabole acidose.

Aqupharm Natriumchloride en Ringerlactaat zijn beide lever­baar in een 500 ml verpakking. De Natriumchloride variant is ook beschikbaar in een volume van 250 ml.

Lees de volledige productinformatie op de productpagina van Aqupharm Natriumchloride en Ringerlactaat.