Magistraal bereide diergeneesmiddelen op recept verkrijgbaar

Compounding

Het kan voorkomen dat u als dierenarts wilt uitwijken naar een behandeling waarvoor een diergeneesmiddel nodig is dat niet als zodanig is geregistreerd. Het kan ook zijn dat de beschikbare toedieningsvorm of concentratie niet toepasbaar is bij het doeldier in kwestie.

Volgens de cascaderegeling (Besluit Diergeneesmiddelen, artikel 8A.1 en 8A.2) bent u onder bepaalde voorwaarden bevoegd om uit te wijken naar een ander geregistreerd diergeneesmiddel in Nederland. Als dit niet voorhanden is, kunt u kiezen voor:

  • een humaan product dat in Nederland is geregistreerd
  • een veterinair product, geregistreerd in een andere EU lidstaat (in dit geval is het niet noodzakelijk dat het doeldier en de indicatie hetzelfde zijn)

Deze geneesmiddelen zijn echter niet altijd direct beschikbaar. In dat geval kan het benodigde diergeneesmiddel ter hand gesteld worden via magistrale bereiding. Hiervoor dient sprake te zijn van diergeneeskundige noodzaak en er is een recept nodig.

Dechra – AST Farma ondersteunt u graag op dit gebied. U kunt namelijk bij ons terecht voor de verstrekking van magistraal bereide middelen. De meest toegepaste magistraal bereide geneesmiddelen kunnen wij op aanvraag leveren. Indien u diergeneeskundige noodzaak ziet om een ander specifiek middel toe te passen, dan helpen wij u natuurlijk ook graag verder.

Aanvraag

Magistraal bereide geneesmiddelen zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar. Daarom zullen wij u vragen om een aantal aanvullende gegevens bij het bestellen van een Compounding artikel, waaronder:

  • de diersoort waarvoor het middel bestemd is
  • de af te leveren hoeveelheid
  • naam en adres van de betreffende dierenarts
  • naam van de ontvanger (eigenaar van het dier)

Verder vragen we u aan te geven bekend te zijn met voorwaarden voor magistrale bereidingen en daarmee akkoord te gaan.

Herkenbare verpakking

AST Compounding producten vallen niet onder de reguliere diergeneesmiddelen. Daarom is de verpakking afwijkend. U herkent de Compounding producten aan het icoon hieronder. Deze afbeelding komt u tegen op de verpakkingen en in de webshop van Dechra – AST Farma.

Icoon magistraal bereid - compounding

Download hier het receptformulier AST Compounding of maak gebruik van de tool in onze webshop.

Compounding diagram

Toepassing van niet geregistreerde diergeneesmiddelen

Dechra - AST Farma biedt u door middel van Compounding de mogelijkheid om snel en eenvoudig magistraal bereide geneesmiddelen toe te passen. In ons assortiment zijn de meest voorgeschreven magistrale bereidingen opgenomen. Daarnaast kunt u ook voor specifieke wensen bij ons terecht.

Maar wanneer bent u eigenlijk bevoegd om een magistraal bereid geneesmiddel voor te schrijven? Op deze pagina is de cascaderegeling (Besluit Diergeneesmiddelen, artikel 8A.1 en 8A.2) schematisch toegelicht om u meer duidelijkheid te verschaffen over deze kwestie.