Ancesol 10 mg/ml

Oplossing voor injectie

Voor de symptomatische behandeling van aandoeningen die gepaard gaan met het vrijkomen van histamine.
Werkzame stof(fen)
10 mg chloorfenaminemaleaat per ml
Doeldier
Rund
Toedieningsvorm
Injectie
Verpakkingsgrootte
1 x 100 ml
+ Lees de volledige bijsluiter (PDF)