Doxycycline 10 mg/ml (magistraal bereid)

Orale suspensie

N.B. Dit betreft een magistraal bereid product. Dit mag enkel onder strenge voorwaarden worden toegepast (zie: compounding).

- Voor de behandeling van infecties door bacteriƫn die gevoelig zijn voor tetracyclines, zoals doxycycline.
Werkzame stof(fen)
10 mg doxycycline base per ml
Doeldier
Hond, Kat, Overige dieren
Toedieningsvorm
Orale suspensie
Verpakkingsgrootte
1 x 30 ml
+ Lees de volledige bijsluiter (PDF)