Emedog 1 mg/ml

Oplossing voor injectie

Het induceren van braken.
Werkzame stof(fen)
1 mg apomorfine per ml
Doeldier
Hond
Toedieningsvorm
Injectie
Verpakkingsgrootte
5 x 1 ml
+ Lees de volledige bijsluiter (PDF)