Equimectin 800

Injector

Bestrijding van zowel endoparasieten en ectoparasieten
Werkzame stof(fen)
12 mg Ivermectine per dosering
Doeldier
Toedieningsvorm
Gel voor oraal gebruik
Verpakkingsgrootte
1 x 13,3 g