Pronestesic 40/0,036 mg/ml

Oplossing voor injectie

- Lokale anesthesie met langdurig anesthetisch effect.
- Paarden, runderen, varkens en schapen: infiltratie-anesthesie en perineurale anesthesie (zie bijsluiter: ‘Speciale waarschuwingen’).
Werkzame stof(fen)
40 mg procaïne hydrochloride, 0,036 adrenalinetartraat per ml
Doeldier
Overige dieren, Paard, Rund, Varken
Toedieningsvorm
Injectie
Verpakkingsgrootte
1 x 100 ml, 1 x 250 ml
+ Lees de volledige bijsluiter (PDF)