Sedadex 0,5 mg/ml

Oplossing voor injectie

- Niet-invasieve, matig tot gemiddeld pijnlijke procedures en onderzoeken waarbij immobilisatie, sedatie en analgesie vereist zijn bij honden en katten.
- Diepe sedatie en analgesie bij honden bij gelijktijdig gebruik van butorphanol voor medische en kleine chirurgische ingrepen.
- Premedicatie bij honden en katten voorafgaand aan inductie en handhaving van algehele anesthesie.
Werkzame stof(fen)
0,5 mg dexmedetomidine hydrochloride per ml
Doeldier
Hond, Kat
Toedieningsvorm
Injectie
Verpakkingsgrootte
1 x 10 ml
Antibiotica keuzeadvies
null
+ Lees de volledige bijsluiter (PDF)