Sedazine 2%

Oplossing voor injectie

- Sedatie
- Premedicatie in combinatie met een anaestheticum
Werkzame stof(fen)
20 mg xylazine per ml
Doeldier
Hond, Kat, Paard, Rund
Toedieningsvorm
Oplossing voor injectie
Verpakkingsgrootte
1 x 25 ml
Antibiotica keuzeadvies
null
+ Lees de volledige bijsluiter (PDF)