Sporimune:
Eén product voor kat en hond

Sporimune

Sporimune is de eerste ciclosporine bevattende oplossing die is geregistreerd voor de behande­ling van chronische allergische dermatitis bij honden én katten.

De farmaceutische vorm maakt het mogelijk om honden en katten met uiteenlopende lichaamsgewichten te behande­len met hetzelfde product. Aan Sporimune heeft u dus genoeg om beide doeldieren adequaat te behandelen. Sporimune dient, in tegenstelling tot bij de hond, gemengd door het voer aan de kat te worden toegediend. Sporimune voor hond en kat is vanaf nu beschikbaar in de nieuwe flacon van 25 ml. De overige Sporimune flacons worden in een later stadium bijgewerkt conform de uitgebreidere regis­tratiestatus. In deze overgangs­periode blijven deze flacons wel beschikbaar in hun huidige vorm.

Lees de volledige productinformatie op de productpagina van Sporimune.